Search Results for: uyl

Letter to Uyl, den J.M., Joop (Drs.)

  Brief van Prof.Dr. Paul Ehrenfest aan Jan Tinbergen met betrekking tot "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
  ..

  Read More

  The importance of the archive (in Dutch)

   De wetenschappelijke nalatenschap van Jan Tinbergen kan het best beschouwd worden als een cultuurhistorische collectie die uniek is voor Nederland. De correspondentie die Jan Tinbergen onderhield, geeft niet alleen zijn visie over wetenschappelijke vraagstukken, maar ook over ecologische, politieke en sociaal-economische kwesties op globaal niveau. Met name gaat het over verdelingsvraagstukken die tot op de dag van vandaag actueel zijn. De veelzijdigheid van de correspondentie komt vooral tot uiting in de talloze brieven gericht aan, en afkomstig van prominenten op diverse terreinen. Enkele voorbeelden: Paul Ehrenfest (natuurkundige), Ragnar Frisch, F.A. von Hayek, John Maynard Keynes (economen), na-oorlogse politici als Lieftinck, Bolkestein (sr.) en Donner (sr.), SDAP-voormannen als F. Wibaut, PvdA-voormannen als K. Vorrink, W. Banning en J.M. den Uyl, grootindustriëlen als Sidney van den Bergh en Anthony Fokker, internationale politici als George Kennan (V.S.) en Dag Hammarskjöld (Verenigde Naties). Het inhoudelijk belang van het archief wordt ook in het buitenland erkend. Regelmatig ontvangt de UB EUR van buitenlandse onderzoekers verzoeken om toegang tot het archief. Zij beschouwen de correspondentie van Tinbergen als een belangrijke historische bron voor het internationale intellectuele klimaat van de jaren dertig, veertig en vijftig.  ..

   Read More