About the project

Het project waarvan de digitale resultaten via deze site gepresenteerd worden kende een lange looptijd: van begin 2012 tot medio 2016. Het doel was tweeledig: enerzijds het kwetsbaarste archiefdeel zó te conserveren dat het voor toekomstige generaties beschikbaar zou blijven, en anderzijds deze materialen te digitaliseren zodat ze voor een veel grotere groep onderzoekers beschikbaar zouden komen .

De directe aanleiding voor het opstarten van het project werd gevormd door de constatering – door wetenschappers die in de archiefcollectie onderzoek deden – dat bepaalde archiefdelen behalve aan eerder ontstane schade ook aan zogenaamd ‘autonoom’ verval leden: zelfs zonder raadpleging bleek de fysieke toestand van het het materiaal snel te verslechteren (verkruimeling van papier, roest, vervaging van handgeschreven tekst). Het kwetsbaarst bleek de correspondentie uit de jaren 1927-1955 die in ordners en mappen was bewaard. Het conserveringsproject dat de UB in 2012 opstartte, richtte zich dan ook op dat deel.

De omvang van het geselecteerde deel in cijfers:

Totale omvang in ordners: 24 ordners en 3 mappen met losse brieven.
Totale omvang in meters: 2,3 meter.

Aangezien de UB geen andere archieven beheerde en daarom ook niet de expertise in huis had om het project autonoom uit te voeren, werd er vanaf het begin (2011) samenwerking gezocht met deskundige projectpartners: Art2Business voor de projectleiding tijdens de opstartfase (2011), UB Leiden (dr. Saskia van Bergen) voor adviezen inzake de aanpak van een conserverings- en digitaliseringsproject, Hoogduin Papierrestauratoren voor het conserveren van de brieven, en GMS Digitaliseert voor de digitalisering.

Metamorfoze, het nationale conserverings- en digitaliseringsprogramma voor papieren erfgoed, maakte het project mogelijk met een subsidie.

Vervolg

De UB EUR is voornemens ook het resterende deel van het archief digitaal en/of fysiek te ontsluiten. Via deze pagina informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.