The importance of the archive (in Dutch)

De wetenschappelijke nalatenschap van Jan Tinbergen kan het best beschouwd worden als een cultuurhistorische collectie die uniek is voor Nederland. De correspondentie die Jan Tinbergen onderhield, geeft niet alleen zijn visie over wetenschappelijke vraagstukken, maar ook over ecologische, politieke en sociaal-economische kwesties op globaal niveau. Met name gaat het over verdelingsvraagstukken die tot op de dag van vandaag actueel zijn.

De veelzijdigheid van de correspondentie komt vooral tot uiting in de talloze brieven gericht aan, en afkomstig van prominenten op diverse terreinen. Enkele voorbeelden: Paul Ehrenfest (natuurkundige), Ragnar Frisch, F.A. von Hayek, John Maynard Keynes (economen), na-oorlogse politici als Lieftinck, Bolkestein (sr.) en Donner (sr.), SDAP-voormannen als F. Wibaut, PvdA-voormannen als K. Vorrink, W. Banning en J.M. den Uyl, grootindustriëlen als Sidney van den Bergh en Anthony Fokker, internationale politici als George Kennan (V.S.) en Dag Hammarskjöld (Verenigde Naties).

Het inhoudelijk belang van het archief wordt ook in het buitenland erkend. Regelmatig ontvangt de UB EUR van buitenlandse onderzoekers verzoeken om toegang tot het archief. Zij beschouwen de correspondentie van Tinbergen als een belangrijke historische bron voor het internationale intellectuele klimaat van de jaren dertig, veertig en vijftig.