About the archive (in Dutch)

De wetenschappelijke nalatenschap van Jan Tinbergen is op 1 september 1994 door de Stichting Wetenschappelijke Nalatenschap Jan Tinbergen bij de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam in bewaring gegeven. De Stichting stond daarbij zowel het veilig stellen voor ogen, als het zo goed mogelijk voor het publiek toegankelijk maken ten behoeve van de wetenschapsbeoefening.

Aanvullende archiefonderdelen zijn in de jaren daarna in verschillende leveringen ook bij de UB ondergebracht. Dit proces was eind 2006 afgerond. De omvang van de totale wetenschappelijke nalatenschap bedroeg toen 25 strekkende meter.

Het archiefmateriaal bestaat uit 4 delen:

  1. Een persoonlijke werkbibliotheek – Deze is direct in 1994 door de UB via de eigen catalogus ontsloten. Tips voor het vinden en opvragen van titels uit deze deelcollectie zijn hier te vinden;
  2. Correspondentie uit de jaren 1927-1955 (alfabetisch geordend in 27 ordners en mappen, in totaal 2,3 strekkende meter);
  3. Thematische dossiers (bundels) uit de jaren 1956-1993. Deze bevatten correspondentie, aantekeningen, manuscripten/typoscripten, knipsels, recensies, overdrukken, brochures, pamfletten, lezingen en losse afleveringen van tijdschriften (6 meter)
  4. Typoscripten, inclusief een klein gedeelte manuscripten, van Tinbergen’s (wetenschappelijke) publicaties en publieke optredens en uitingen (persartikelen en uitgeschreven voordrachten). Chronologisch geordend, 1,5 meter.

Het archiefdeel dat de correspondentie uit de jaren 1927-1955 bevat heeft vele ‘tijdelijke beheerders’ gehad, waaronder de Vakgroep Ontwikkelingsprogrammering van de Economische Faculteit, de toenmalige vakgroepvoorzitter Professor Dr. L.M.B. Mennes, Dr. A. Jolink en uiteindelijk de bovengenoemde Stichting (namens de familie Tinbergen).